İCATLAR VE BULUŞLAR TARİHİ

İCATLAR VE BULUŞLAR TARİHİ

MİLATTAN ÖNCE


”     4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı
”     3200 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da ve orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
”     3200 Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
”     3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
”     3000 Babil’de ilk ilk toplama makinesi kullanıldı
”     1300 Suriye Ugarit’de ilk alfabe kullanılmıştır.
”     700  Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
”     540  Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
”     450  Herodotot dünya haritası çizdi
”     200  Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
”     10   Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

MİLATTAN SONRA

”     999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi
”     1000~Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı
”     1010~Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı
”     1020~Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı
”     1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti
”     1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü ict etti (kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır)
”     1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
”     1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı
”     1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı
”     1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu)
”     1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti
”     1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
”     1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti
”     1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu
”     1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu
”     1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
”     1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayak bastı
”     1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar
”     1630~Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu
”     1680~Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı
”     1698 İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı
”     1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
”     1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
”     1763~Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etti
”     1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı
”     1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
”     1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar
”     1783 Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı
”     1789 Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
”     1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
”     1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
”     1800~Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
”     1804 İngiliz ray Richard TREVİTHİCK üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti
”     1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
”     1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu ict etti
”     1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti
”     1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı
”     1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Isac SINGER dir)
”     1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
”     1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
”     1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler
”     1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
”     1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı
”     1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
”     1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti
”     1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
”     1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti
”     1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
”     1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
”     1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
”     1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti
”     1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı
”     1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
”     1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti icat etti
”     1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.)
”     1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
”     1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır)
”     1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti
”     1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti
”     1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti
”     1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
”     1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı
”     1884 Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı
”     1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
”     1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
”     1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
”     1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icat etti ve patentini aldı
”     1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı
”     1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
”     1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler
”     1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti
”     1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
”     1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
”     1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti
”     1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
”     1901 ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan tıraş bıçağının patentini aldı
”     1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti
”     1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
”     1902 Polonya Marie CURİE ve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfettiler
”     1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
”     1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
”     1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
”     1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti
”     1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı
”     1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinesını ict etti
”     1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
”     1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
”     1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi
”     1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde   1000 araba üretebiliyordu
”     1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti
”     1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde “zorunlu emek” anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)
”     1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu
”     1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı
”     1914 I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti
”     1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi
”     1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini ict ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)
”     1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi
”     1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Faks tasarladı ve Amerika’ya gönderdi
”     1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı
”     1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
”     1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
”     1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
”     1928 ABD’li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)
”     1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu
”     1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
”     1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı
”     1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti
”     1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti
”     1933 Almanya ilk Teleks kullanıldı
”     1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
”     1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu
”     1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
”     1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
”     1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
”     1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi ict etti
”     1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesını ict etti
”     1939 İngiltere İlk Çamaşır makinesi üretildi
”     1939 ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi
”     1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )
”     1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
”     1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
”     1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
”     1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonya’nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Savaşı sona erdi
”     1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
”     1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar
”     1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
”     1947 ABD’li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti
”     1947 ABD Transistorun teorisi geliştirildi
”     1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistoru icat ettiler
”     1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı

”     1951 ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar
”     1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
”     1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
”     1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
”     1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
”     1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi
”     1958 ABD Alman asıllı Von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
”     1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi
”     1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
”     1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
”     1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
”     1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
”     1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi
”     1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
”     1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular
”     1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti
”     1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
”     1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
”     1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
”     1974 ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi
”     1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı
”     1975 ABD Microsoft adlı yazılım şirketi kuruldu
”     1976 ABD Intel tarafından 4.77 MHZ hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi
”     1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı
”     1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
”     1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
”     1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı
”     1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
”     1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
”     1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi
”     1985 Avrupa’da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
”     1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi
”     1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi
”     1990 ABD World Wide Web anons edildi
”     1991 ABD Avrupa’nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
”     1992 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı
”     1992 Ozon tabakasındaki delik Güney Amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı
”     1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
”     1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
”     1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov’u yendi
”     2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir