Molibden Disülfür Silikon Sonrası Fotonik Çağına Öncülük Ediyor

MIPT’deki Fotonik ve İki Boyutlu Malzemeler Merkezi araştırmacıları, İspanya, İngiltere, İsveç ve Singapur’dan meslektaşları ile birlikte, dünyanın ilk 2-D malzemesinin ve Nobel ödüllü Konstantin Novoselov’un ortak yaratıcısı da dahil olmak üzere, dev bir ölçüm yaptı. ilk kez katmanlı molibden disülfür kristallerinde optik anizotropi. Bilim adamları, bu tür geçiş metali dikalkojenit kristallerinin fotonikte silikonun yerini alacağını öne sürüyorlar. Bu maddelerin özelliği olan kırılma indislerinde dev bir fark olan çift kırılma, daha hızlı ancak küçük optik cihazların geliştirilmesini mümkün kılacaktır. Çalışma Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Kaynak