Büyük Hadron Çarpıştırıcısının Resmi Çetelesi: 59 Yeni Hadron ve Sayma

LHC kaç yeni parçacık keşfetti? En çok bilinen keşif elbette Higgs bozonudur. Daha az bilinen ise, son 10 yılda LHC deneylerinin hadron adı verilen 50’den fazla yeni parçacık bulmuş olmasıdır. Tesadüfen, 50 sayısı hadronlar bağlamında iki kez ortaya çıkıyor, çünkü 2021 hadron çarpıştırıcılarının 50. yıldönümünü işaret ediyor: 27 Ocak 1971’de, CERN’in Kesişen Depolama Halkaları hızlandırıcısında ilk kez iki proton ışını çarpıştı ve bu onu ilk hızlandırıcı yaptı. iki ters dönen hadron ışını arasında çarpışmalar üretmek için tarih.

Kaynak